Các function thường dùng khi tạo file top, footer

29/07/2017 00:46 +07 - Lượt xem: 12730
  1. Logo website: <?php echo EBE_get_html_logo (); ?>
  2. Khung tìm kiếm: <?php echo EBE_get_html_search (); ?>
  3. URL cho phần giỏ hàng: <?php echo EBE_get_html_cart (); ?>
  4. URL cho phần đăng nhập/ đăng ký: <?php echo EBE_get_html_profile (); ?>
  5. Địa chỉ liên hệ: <?php echo EBE_get_html_address (); ?>. Phần địa chỉ này bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email…
 
Bài xem nhiều