Các function thường dùng khi tạo file top, footer

31/07/2017 21:11 +07 - Lượt xem: 138
  1. Logo website: <?php echo EBE_get_html_logo (); ?>
  2. Khung tìm kiếm: <?php echo EBE_get_html_search (); ?>
  3. URL cho phần giỏ hàng: <?php echo EBE_get_html_cart (); ?>
  4. URL cho phần đăng nhập/ đăng ký: <?php echo EBE_get_html_profile (); ?>
  5. Địa chỉ liên hệ: <?php echo EBE_get_html_address (); ?>. Phần địa chỉ này bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email…
 Bài xem nhiều 

 
Mua ngay
Màu sắc
Kích cỡ
Số lượng
Thành tiền
Họ và tên
Điện thoại *
Email
Địa chỉ
Ghi chú
.