Tên, ý nghĩa và mục đích sử dụng các class CSS trong echbaydotcom

31/07/2017 21:11 +07 - Lượt xem: 121
  1. col-main-content: là class dùng chung cho tất cả các trang có cột chứa sidebar chính (sidebar thường dùng để nhúng nội dung vào phần chính của website).
  2. col-sidebar-content: là class dùng chung cho tất cả các trang có cột chứa sidebar con (sidebar thường dùng để làm menu).
 Bài xem nhiều 

 
Mua ngay
Màu sắc
Kích cỡ
Số lượng
Thành tiền
Họ và tên
Điện thoại *
Email
Địa chỉ
Ghi chú
.