Tên, ý nghĩa và mục đích sử dụng các class CSS trong echbaydotcom

25/07/2017 12:51 +07 - Lượt xem: 10958
  1. col-main-content: là class dùng chung cho tất cả các trang có cột chứa sidebar chính (sidebar thường dùng để nhúng nội dung vào phần chính của website).
  2. col-sidebar-content: là class dùng chung cho tất cả các trang có cột chứa sidebar con (sidebar thường dùng để làm menu).
 
Bài xem nhiều