LÝ DO KHIẾN CHO BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU KHÔNG MANG LẠI HIỆU QUẢ MARKETING

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ TẠI WebGiaRe?

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI WebGiaRe

QUY TRÌNH THIẾT KẾ BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU

QUY TRÌNH THIẾT KẾ BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU

BƯỚC 1

WebGiaRe sẽ tiến hành nghiên cứu đối thủ, thị trường, và sản phẩm của khách hàng để tìm ra những giá trị vượt trội cho thương hiệu của Quý khách

BƯỚC 2

HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ

Tổng hợp thông tin, phân tích hình thành định hướng phát triển thương hiệu phù hợp cho đơn vị

BƯỚC 3

LÊN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

Chắc lọc thông tin cần truyền thải lên ý tưởng phác thảo trên giấy logo mới phù hợp

BƯỚC 4

TRIỂN KHAI THIẾT KẾ

Chọn lọc ý tưởng tốt nhất, sử dụng công nghệ tái hiện ý tưởng bằng hình ảnh vector trên máy tính

BƯỚC 5

HOÀN THIỆN THIẾT KẾ, BÀN GIAO

Chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm đến khi khách hàng ưng ý và bàn giao logo

ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU CỦA WebGiaRe

WebGiaRe PHỦ SÓNG TRÊN MỌI MIỀN

16

Business awards

16

Business awards

16

Business awards

16

Business awards

16

Business awards

16

Business awards