Chính sách giải quyết khiếu nại của Beegital

Một khi tranh chấp hay khiếu nại xảy ra, Beegital luôn đề cao giải pháp thương lượng, hoà giải giữa các bên liên quan. Điều này nhằm mục đích duy trì sự tín nhiệm của khách hàng vào chất lượng và dịch vụ của chúng tôi. Khi có bất cứ khiếu nại nào, Quý khách hàng/Quý đối tác hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Quý khách hàng/Quý đối tác gửi phản ánh về địa chỉ email: contactbeegital@gmail.com hoặc số điện thoại: 0984758997 (Mr. Lê Duy Long) – 0365754446 (Mr. Nguyễn Minh Tiến)

Bước 2:

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Beegital sẽ tiếp nhận phản hồi/khiếu nại của Quý khách hàng/Quý đối tác. Sau đó, tuỳ vào tính chất và mức độ của phản ánh, Beegital sẽ đưa ra những phản hồi/giải đáp hoặc giải quyết các vấn đề của Quý khách hàng/Quý đối tác.

Bước 3:

Trong trường hợp vấn đề của Quý khách hàng/Quý đối tác nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Beegital thì chúng tôi sẽ yêu cầu người khiếu nại trình vụ việc lên các cơ quan pháp luật có thẩm quyền để giải quyết.

Địa chỉ tiếp nhận phản hồi:

  • Địa chỉ: Số 127 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Email: contactbeegital@gmail.com
  • Hotline: 0984758997 (Mr. Lê Duy Long)
    0365754446 (Mr. Nguyễn Minh Tiến)

Beegital đảm bảo tôn trọng và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Quý khách hàng. Chính vì vậy, đề nghị Quý khách hàng/Quý đối tác cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ cần phản hồi để tránh gây hiểu lầm. Mọi hành vi gian lận, lừa đảo đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên ở đây bao gồm Khách hàng, Đối tác – là những người tham gia vào quy trình khiếu nại; Beegital sẽ có trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề của Khách hàng, Đối tác nếu được yêu cầu.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp mà lỗi thuộc về Quý khách hàng/Quý đối tác, chúng tôi sẽ có biện pháp cảnh cáo hoặc chuyển hồ sơ lên cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý tuỳ theo mức độ sai phạm. Beegital sẽ yêu cầu Khách hàng, Đối tác bồi thường dựa trên cơ sở thoả thuận chung giữa hai bên.

Trong trường hợp hai bên không đạt được thoả thuận chung sau mâu thuẫn, một trong hai bên có quyền yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp, nhất là lợi ích của Quý Khách hàng/Quý đối tác.

Trả lời

.
.
.
.